Второ обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

На 02 април 2017 година в Перник се проведе второ обучение на директори и учители от детски градини от град Перник. Групата обучаеми включваше представители на детски градини № 4 „Чуден свят“, № 6 „Българче“, № 14 „Славейче“, № 15 „Райна Княгиня“ и „Пролет“ от град Перник и ДГ „Брезица“ от град Брезник. Темата на…

Обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

Директори и учители от няколко детски градини от град Перник – № 3 „Пролетен цвят“, № 9 „Калина Малина”, №15 „Райна Княгиня“ и № 14 „Славейче“, и градината в село Драгичево взеха участие в обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“. Обучителите – адв. Янко…