Нови програми одобрени от МОН и вписани в регистъра

От месец юли 2020 г. Центърът може да провежда обучения по пет нови програми: 1. Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище с обучител д-р Надие Карагьозова. 2. Игрови подходи за снижаване на агресивността при децата от предучилищна възраст с обучител д-р Надие Карагьозова. 3. Атестирането на педагогическите специалисти – организация,…