На 26 и 27 март проф. Янка Тоцева гостува на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен. Тя проведе обучение на персонала по темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.