От 16.до 18.11.2016 година в град Троян се проведе национално съвещание на директорите на Центровете за подкрепа за личностно развитие от цялата страна. Присъстваха над 55 директори и служители. В рамките на програмата адвокат Янко Янков проведе обучение на тема „Статут и мениджмънт на Центровете за подкрепа за личностно развитие“, за което участвалите в обучението директори и служители получиха сертификати.

troyan_3

tr_3

tr_4

troyan_1

troyan_2