На 02 април 2017 година в Перник се проведе второ обучение на директори и учители от детски градини от град Перник. Групата обучаеми включваше представители на детски градини № 4 „Чуден свят“, № 6 „Българче“, № 14 „Славейче“, № 15 „Райна Княгиня“ и „Пролет“ от град Перник и ДГ „Брезица“ от град Брезник.
Темата на обучението за повишаване на квалификацията отново беше „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.
Младите учители в групата проявиха интерес към описанието на първия етап. Обсъдени бяха02_202_3 и предимствата на изготвянето на електронното портфолио.