Трета научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална”

Третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” се проведе на 18 и 19 септември 2020г. в конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ.
Съорганизатори за трета година са „Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД и Институтът по реторика и комуникации, а третият съорганизатор за втора поредна година е Синдикатът на българските учители.
Приветствия към участниците и гостите поднесоха председателят на СБУ дин Янка Такева и заместник министърът на образованието Таня Михайлова.
Първият основен доклад беше на проф. д-р Янка Тоцева от Югозападен университет „Неофит Рилски“, управител на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в съавторство с доц. д-р Маргарита Бакрачева от СУ „Св. Климент Охридски“. В доклада бяха изведени резултати от емпирично проучване за изследване на педагогическата комуникация при дистанционното обучение в българските училища по време на извънредното положение.
Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева, която изнесе втория доклад в пленарната сесия представи измеренията на педагогическата реторика и обосновава роля ѝ на необходим компонент на професионалната подготовка на учителя.
Докладите бяха селектирани и групирани в три секции:
– Вербална педагогическа комуникация;
– Визуална и мултимодална педагогическа комуникация;
– Педагогическа комуникация в образователния мениджмънт.
В програмата на научната конференция бяха включени следните работилници с участието на утвърдени в своята област учени:
– проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска от НАТФИЗ – „Гласът – неподозираните средства за въздействие“;
– доц. д-р Калина Йочева – ШУ „Епископ Константин Преславски“ и доц. д-р Соня Георгиева – РУ „Ангел Кънчев“ – „Визуализация в обучението и оценяването“;
– проф. дн Иванка Мавродиева – СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Янка Тоцева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Как да подготвим млади активни граждани с дигитална медийна грамотност?“
Участниците и гостите в третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” бяха над 50.
Университетските преподаватели, представили доклади, са от: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и от средни училища, а именно представители на образователния мениджмънт и изявени учители от училища от София, Пловдив, Варна, Видин, Враца, Перник, Радомир и др.
Сборникът беше издаден предварително и раздаден на участниците.
Можете да прочетете докладите в него тук: