Последни новини

12 нови програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: 1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071 2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070 3. Християнски музикалнокултурни ценности…

Прочетете повече

Втора работна среща по проекта DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Eкипът на Центъра взе активно участие във втората работна среща по проекта, която се проведе на 15 и 16 април 2019г. в Загреб. Домакините от GONG бяха създали много добра организация, като наред с работата ни включиха и в социални събития. На 15 април проф. дфн Иванка Мавродиева представи структурата и съдържанието на първия уебинар…

Прочетете повече

Уъркшоп на тема: ДИГИТАЛНА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩЕ: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ (ПО ПРИМЕРА НА ПРОЕКТ DETECT ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP)

На 05. 04. 2019г. в рамките на конференцията „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ проф. дфн Иванка Мавродиева направи Уъркшопът беше опит да се дадат отговори на няколко актуални въпроса: – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите профили в интернет? – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите новини в онлайн…

Прочетете повече