Последни новини

Обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово. Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове…

Прочетете повече

Първа работна среща по проект DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Първата работна среща по проекта се проведе на 19 и 20 ноември 2018г. в Университет Лайбниц в Хановер. На нея участниците в екипите за управление  от шестте партньора представиха своите организации и обсъдиха бъдещата си съвместна работа. От страна на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в срещата се включиха проф. дфн…

Прочетете повече

Първи спечелен проект на Центъра

Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2. Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове. Основните цели на проекта DETECT са: • Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите…

Прочетете повече