Последни новини

Трета научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална”

Третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” се проведе на 18 и 19 септември 2020г. в конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ. Съорганизатори за трета година са „Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД и Институтът по реторика и комуникации, а третият съорганизатор за втора поредна година е…

Прочетете повече

Нови програми одобрени от МОН и вписани в регистъра

От месец юли 2020 г. Центърът може да провежда обучения по пет нови програми: 1. Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище с обучител д-р Надие Карагьозова. 2. Игрови подходи за снижаване на агресивността при децата от предучилищна възраст с обучител д-р Надие Карагьозова. 3. Атестирането на педагогическите специалисти – организация,…

Прочетете повече

12 нови програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: 1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071 2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070 3. Християнски музикалнокултурни ценности…

Прочетете повече