1. Проведено обучение на Директори на детски градини и училища от Плевенска област на тема „Статут на Директора на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по ЗПУО”. Обучението е проведено на 14-15.04.2016 година в Боровец.

2. Проведено обучение на педагогически и непедагогически персонал на 70 ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, град София на тема Права и задъжения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 16-17.04.2016 година в Ниш.

3. Проведено обучение на педагогически и непедагогически персонал на 75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, град София на тема: Права и задъжения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 23-24.04.2016 година в Ниш.

4. Проведено обучение на педагогически и непедагогически персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 139ЗАХАРИЙ КРУША, град София на тема: Права и задъжения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 01.06.2016 година в София.

5. Проведено обучение на педагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 55 „ИГЛИКА” и ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 62 „ЗОРНИЦА” от град София на тема: „Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут”. Обучението е проведено на 14.05.2016 година в град София.

6. Проведено обучение на педагогическия персонал на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЖКО БЕЖКО, Бусманци, град София на тема Права и задъжения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО.” Обучението е проведено на 27.05.2016 година в град София.

7. Проведено обучение на педагогическия персонал на ОДЗ №1 „Миньорче”, Обединено детско заведение № 9 „Калина Малина“ и ЦДГ N 2 „Родолюбче” на тема Права и задъжения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО.” Обучението е проведено на 28-29.05.2016 година в Паралия Катерини, Гърция.

8. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 55 „ВЕСЕЛИНА”, на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 02.06.2016 година в град София.

9. Проведено обучение на педагогически и непедагогически персонал на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, град Костинброд и на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, с. Бирково, община Велинград, област Пазарджик на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 03-05.06.2016 година в град Кавала, Гърция.

10. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на 121 ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, град Нови Искър на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 06.06.2016 година в град Нови Искър, София.

11. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 4 „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” град София, на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 07.06.2016 година.

12. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ХАНС КРИСТИAН АНДЕРСЕН”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 08.06.2016 година в град София.

13. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 85 „ЗВЕЗДИЧКА”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 09.06.2016 година в град София.

14. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 88 „ДЕТСКИ РАЙ”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 10.06.2016 година в град София.

15. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 99 „БРЕЗИЧКА”, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 11-12.06.2016 година в Арбанаси, Велико Търново.

16. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ № 130 „СТЕФАН КАРАДЖА”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 13.06.2016 година в град София.

17. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 96 „РОСНА КИТКА”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 14.06.2016 година в град София.

18. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 36 „ПЕПЕРУДА”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 15.06.2016 година в град София.

19. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 26 „КАЛИНА и ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 98СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 16.06.2016 година в град София.

20. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯХРИСТО БОТЕВ”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 16.06.2016 година в град София.

21. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 48 „БРАТЯ ГРИМ”, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 17.06.2016 година в град София.

22. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на 75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, село Буковлък, област Плевен на тема: Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 18-19.06.2016 година в Ниш.

23. Проведено обучение на Директори на училища от Плевенска област на тема Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 21.06.2016 година в Априлци.

24. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА – град София на тема: Права и задъжения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 22.06.2016 година в град София.

25. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 96 „Л. Н. ТОЛСТОЙ“, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 24.06.2016 година в град София.

26. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ Иван Вазов, град Благоевград на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 25.06.2016 година в Огняново.

27. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО ВИДЕО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ А. С. ПОПОВ, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 27.06.2016 година в град София.

28. Проведено обучение на ДИРЕКТОРИ на ОДК от цялата страна на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 29-30.06.2016 година в град Варна.

29. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ПГХВТ „ЛУИ ПАСТЬОР“, град Плевен, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, град Левски и ПГСС „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, град Левски на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 30.06.2016 година в Карлуково.

30. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ПГСС „ИВАН ИВАНОВ“, град Долни Дъбник на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 01-03.07.2016 година в Синая, Румъния.

31. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 37РАЙНА КНЯГИНЯ, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 06.07.2016 година в град София.

32. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 56КОНСТАНТИН ИРИЧЕК, град София на тема: Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 08-10.07.2016 година в Синая, Румъния.

33. Проведено обучение на педагогическия персонал на ЧОУ „МЕЧТАТЕЛИ“, град Варна на тема „ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ”. Обучението е проведено на 16-17.08.2016 година в град Варна.

34. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, град Плевен на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 19.08.2016 година в град Плевен.

35. Проведено обучение на Директори на детски градини и училища от Пернишка област на тема „Правомощия на Директора на образователната институция в системата на предучилищното и училищното образование”. Обучението е проведено на 31.08.2016 година в град Перник.

36. Проведено обучение на педагогическия персонал на ДЕТСКА ГРАДИНА № 55 „ИГЛИКА” и ДЕТСКА ГРАДИНА № 62 „ЗОРНИЦА” от град София на тема: „Права и задъЛжения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 01.09.2016 година в град София.

37. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 86СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 02.09.2016 година в град София.

38. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 170ВАСИЛ ЛЕВСКИ, град Нови Искър на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 05-07.09.2016 година в Синая, Румъния.

39. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, град Перник на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 08.09.2016 година в град Перник.

40. Проведено обучение на педагогическия персонал на ДЕТСКА ГРАДИНА № 134ЛЮБОПИТКО” град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 08.09.2016 година в град София.

41. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 09-11.09.2016 година в Лименария, остров Тасос, Гърция.

42. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ДЕТСКА ГРАДИНА № 61ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 12.09.2016 година в град София.

43. Проведено обучение на педагогически персонал на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЖКО БЕЖКО, Бусманци, град София на тема Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО.” Обучението е проведено на 13.09.2016 година в град София.

44. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ДЕТСКА ГРАДИНА № 149ЗОРНИЦА”, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 13.09.2016 година в град София.

45. Проведено обучение на педагогическия персонал на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЛАПИНУ”, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 14.09.2016 година в град София.

46. Проведено обучение на педагогически и непедагогическия персонал на ДЕТСКА ГРАДИНА № 199САРАГОСА”, град София на тема: Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 16.09.2016 година в град София.

47. На 17.09.2016 година беше проведено обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.”
48. Проведено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, град София на тема: „Права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО”. Обучението е проведено на 23-25.09.2016 година в Потос, остров Тасос, Гърция.
49. На 21-23.10.2016 година е проведено обучение на персонала на 112 ОУ „Стоян Заимов”, град София в Троян на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО.”
50. На 29-30.10.2016 година в град Ниш, Сърбия е проведено обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник на тема „Статут права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.”
51. На 14.11.2016 година е проведено обучение в София на педагогическия персонал на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, град София по новия ЗПУО и ДОС за статута и професионалните изисквания за заемане на педагогическите длъжности.
52. От 16 до 18.11.2016 година е проведено обучение на Директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие от цялата страна на тема „Статут и мениджмънт на центровете за подкрепа за личностно развитие”.
53. На 19-20.11.2016 година в град Ниш, Сърбия е проведено обучение на педагогически и непедагогически специалисти от Детска градина „Единство творчество красота” град Враца на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.”
54. На 23.11.2016 г. е проведено обучение на педагогическите специалисти от УСШ „София” на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.”
55. На 23.11.2016 година е проведено обучение на педагогическия персонал на 39 СУ „Петър Динеков”, град София на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.”
56. От 26 до 27.11.2016 година в град Банско е проведено обучение на педагозите от 139 ОУ „Захарий Круша” град София на тема „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване.”
57. На 27.11.2016 година във Велинград е проведено обучение на педагогически специалисти от детска градина „Брезица” град Брезник на тема „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според ЗПУО.” 
58. На 02.12.2016 година е проведено обучение на персонала на  Център за подкрепа за личностно развитие Горна Оряховица на тема „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.
59. На 02.12.2016 година е проведено обучение на персонала от Център за подкрепа за личностно развитие – Русе и на Ученическите спортни школи в Русе и Плевен на тема „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.
60. На 16.12.2016 год. е проведено обучение на педагогическите и непедагогически специалисти от Основно болнично училище „Д-р Петър Берон“, град Момин проход по темата: „Права и задължения на персонала по ЗПУО“.