Трета научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална”

Третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” се проведе на 18 и 19 септември 2020г. в конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ.
Съорганизатори за трета година са „Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД и Институтът по реторика и комуникации, а третият съорганизатор за втора поредна година е Синдикатът на българските учители.
Приветствия към участниците и гостите поднесоха председателят на СБУ дин Янка Такева и заместник министърът на образованието Таня Михайлова.
Първият основен доклад беше на проф. д-р Янка Тоцева от Югозападен университет „Неофит Рилски“, управител на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в съавторство с доц. д-р Маргарита Бакрачева от СУ „Св. Климент Охридски“. В доклада бяха изведени резултати от емпирично проучване за изследване на педагогическата комуникация при дистанционното обучение в българските училища по време на извънредното положение.
Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева, която изнесе втория доклад в пленарната сесия представи измеренията на педагогическата реторика и обосновава роля ѝ на необходим компонент на професионалната подготовка на учителя.
Докладите бяха селектирани и групирани в три секции:
– Вербална педагогическа комуникация;
– Визуална и мултимодална педагогическа комуникация;
– Педагогическа комуникация в образователния мениджмънт.
В програмата на научната конференция бяха включени следните работилници с участието на утвърдени в своята област учени:
– проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска от НАТФИЗ – „Гласът – неподозираните средства за въздействие“;
– доц. д-р Калина Йочева – ШУ „Епископ Константин Преславски“ и доц. д-р Соня Георгиева – РУ „Ангел Кънчев“ – „Визуализация в обучението и оценяването“;
– проф. дн Иванка Мавродиева – СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Янка Тоцева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Как да подготвим млади активни граждани с дигитална медийна грамотност?“
Участниците и гостите в третата научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална” бяха над 50.
Университетските преподаватели, представили доклади, са от: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и от средни училища, а именно представители на образователния мениджмънт и изявени учители от училища от София, Пловдив, Варна, Видин, Враца, Перник, Радомир и др.
Сборникът беше издаден предварително и раздаден на участниците.
Можете да прочетете докладите в него тук:

Повече

Нови програми одобрени от МОН и вписани в регистъра

От месец юли 2020 г. Центърът може да провежда обучения по пет нови програми: 1. Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище с обучител д-р Надие Карагьозова. 2. Игрови подходи за снижаване на агресивността при децата от предучилищна възраст с обучител д-р Надие Карагьозова. 3. Атестирането на педагогическите специалисти – организация,…

Повече

12 нови програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: 1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071 2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070 3. Християнски музикалнокултурни ценности…

Повече

Втора работна среща по проекта DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Eкипът на Центъра взе активно участие във втората работна среща по проекта, която се проведе на 15 и 16 април 2019г. в Загреб. Домакините от GONG бяха създали много добра организация, като наред с работата ни включиха и в социални събития. На 15 април проф. дфн Иванка Мавродиева представи структурата и съдържанието на първия уебинар…

Повече

Уъркшоп на тема: ДИГИТАЛНА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩЕ: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ (ПО ПРИМЕРА НА ПРОЕКТ DETECT ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP)

На 05. 04. 2019г. в рамките на конференцията „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ проф. дфн Иванка Мавродиева направи Уъркшопът беше опит да се дадат отговори на няколко актуални въпроса: – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите профили в интернет? – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите новини в онлайн…

Повече

Втора международната научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА

„Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД съвместно със Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации организира и успешно проведе втора международната научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА. На 05 и 06 април 2019г., гр. София в конферентен център „Глобус“ на КНСБ с тяхното любезно домакинство се…

Повече

Обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово. Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове…

Повече

Първа работна среща по проект DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Първата работна среща по проекта се проведе на 19 и 20 ноември 2018г. в Университет Лайбниц в Хановер. На нея участниците в екипите за управление  от шестте партньора представиха своите организации и обсъдиха бъдещата си съвместна работа. От страна на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в срещата се включиха проф. дфн…

Повече

Първи спечелен проект на Центъра

Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2. Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове. Основните цели на проекта DETECT са: • Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите…

Повече

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“

На 2 и 3 февруари2018г., с любезното домакинство на Националния дворец на децата, град София се проведе Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще организирана от „Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Институт по реторика и комуникации. Конференцията беше открита от Деница Сачева – заместник-министър в Министерството на образованието и…

Повече