Обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово. Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове…

Повече

Първа работна среща по проект DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Първата работна среща по проекта се проведе на 19 и 20 ноември 2018г. в Университет Лайбниц в Хановер. На нея участниците в екипите за управление  от шестте партньора представиха своите организации и обсъдиха бъдещата си съвместна работа. От страна на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в срещата се включиха проф. дфн…

Повече

Първи спечелен проект на Центъра

Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2. Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове. Основните цели на проекта DETECT са: • Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите…

Повече

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“

На 2 и 3 февруари2018г., с любезното домакинство на Националния дворец на децата, град София се проведе Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще организирана от „Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Институт по реторика и комуникации. Конференцията беше открита от Деница Сачева – заместник-министър в Министерството на образованието и…

Повече

Второ обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

На 02 април 2017 година в Перник се проведе второ обучение на директори и учители от детски градини от град Перник. Групата обучаеми включваше представители на детски градини № 4 „Чуден свят“, № 6 „Българче“, № 14 „Славейче“, № 15 „Райна Княгиня“ и „Пролет“ от град Перник и ДГ „Брезица“ от град Брезник. Темата на…

Повече

Обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

Директори и учители от няколко детски градини от град Перник – № 3 „Пролетен цвят“, № 9 „Калина Малина”, №15 „Райна Княгиня“ и № 14 „Славейче“, и градината в село Драгичево взеха участие в обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“. Обучителите – адв. Янко…

Повече

Обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“

На 27 март 2017 година доц. д-р Соня Георгиева, която е част от екип обучители на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проведе обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“, град София на тема „Конфликти и проблеми в работата на учителя – начини за преодоляване“.

Обучение на персонала на ПГТ „Ал. Константинов“ град Плевен

На 26 и 27 март проф. Янка Тоцева гостува на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен. Тя проведе обучение на персонала по темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.

Обучение на персонала на 112 ОУ „Стоян Заимов“, град София

17761511_1479046775461727_1211203931_oОт 24 до 26 март 2107 година в конферентната зала на хотел „Арена“ в град Самоков адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева проведоха обучение за повишаване на квалификацията на персонала на 112 ОУ „Стоян Заимов“, град София по темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.

Обучение с директори от област Враца

Адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева проведоха обучение с директори от училища и детски градини от Врачанска област на тема „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“ в Клуб хотел Мурите в периода от 17 до 19 март 2017г. година. В хода на обучението бяха обсъдени разликите…

Повече