12 нови програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: 1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071 2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070 3. Християнски музикалнокултурни ценности…

Повече

Втора работна среща по проекта DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Eкипът на Центъра взе активно участие във втората работна среща по проекта, която се проведе на 15 и 16 април 2019г. в Загреб. Домакините от GONG бяха създали много добра организация, като наред с работата ни включиха и в социални събития. На 15 април проф. дфн Иванка Мавродиева представи структурата и съдържанието на първия уебинар…

Повече

Уъркшоп на тема: ДИГИТАЛНА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩЕ: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ (ПО ПРИМЕРА НА ПРОЕКТ DETECT ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP)

На 05. 04. 2019г. в рамките на конференцията „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ проф. дфн Иванка Мавродиева направи Уъркшопът беше опит да се дадат отговори на няколко актуални въпроса: – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите профили в интернет? – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите новини в онлайн…

Повече

Втора международната научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА

„Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД съвместно със Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации организира и успешно проведе втора международната научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА. На 05 и 06 април 2019г., гр. София в конферентен център „Глобус“ на КНСБ с тяхното любезно домакинство се…

Повече

Обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово. Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове…

Повече

Първа работна среща по проект DETECT – ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP

Първата работна среща по проекта се проведе на 19 и 20 ноември 2018г. в Университет Лайбниц в Хановер. На нея участниците в екипите за управление  от шестте партньора представиха своите организации и обсъдиха бъдещата си съвместна работа. От страна на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в срещата се включиха проф. дфн…

Повече

Първи спечелен проект на Центъра

Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2. Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове. Основните цели на проекта DETECT са: • Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите…

Повече

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“

На 2 и 3 февруари2018г., с любезното домакинство на Националния дворец на децата, град София се проведе Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще организирана от „Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Институт по реторика и комуникации. Конференцията беше открита от Деница Сачева – заместник-министър в Министерството на образованието и…

Повече

Второ обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

На 02 април 2017 година в Перник се проведе второ обучение на директори и учители от детски градини от град Перник. Групата обучаеми включваше представители на детски градини № 4 „Чуден свят“, № 6 „Българче“, № 14 „Славейче“, № 15 „Райна Княгиня“ и „Пролет“ от град Перник и ДГ „Брезица“ от град Брезник. Темата на…

Повече

Обучение на педагогически специалисти от детски градини в град Перник

Директори и учители от няколко детски градини от град Перник – № 3 „Пролетен цвят“, № 9 „Калина Малина”, №15 „Райна Княгиня“ и № 14 „Славейче“, и градината в село Драгичево взеха участие в обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“. Обучителите – адв. Янко…

Повече