Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2.
Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове.
Основните цели на проекта DETECT са:
• Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите новини и популизма сред учителите и учениците (напр. Да могат да разпознаят „компютърната пропаганда“)
• Укрепване на активното дигитално гражданство.
За да се постигнат тези цели, консорциумът ще разработи програма за обучение на учителите. В онлайн среда за обучение чрез учене, базирана на проучване, те ще се запознаят с инструменти и стратегии, които манипулират мненията и поведението, като напр. алгоритми, социални ботове, фалшиви новини, тъмни постове и измамнически кампании. Впоследствие учителите ще приложат своите нови знания и компетентности в работа със своите ученици в „изследователски студия”.
Наши партньори са:
Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany, който е водеща организация;
– GONG, Croatia (NGO in the field of civic education);
– Gimnazija Pula, Croatia;
– Demokratiezentrum Vienna, Austria
и Центърът за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания  (Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies) от Нов български университет.