Първи спечелен проект на Центъра

Първият ни спечелен проект с партньори от Германия, Австрия, Хърватия и България е факт. Той е по програма Erasmus+-KA2. Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ е насочен към повишаване на дигиталните медийни компетентности на учители и техните ученици от гимназиалните класове. Основните цели на проекта DETECT са: • Повишаване на равнището на критична компетентност относно фалшивите…