„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ“ ООД

град София, 1510,
Район „Подуяне“,
ж.к. „Хаджи Димитър“,
бл. 24, вх. „А“, ет. 6, ап. 17

тел.: 0899 851949
email: info@academyteachers.bg