Обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“

На 27 март 2017 година доц. д-р Соня Георгиева, която е част от екип обучители на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проведе обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“, град София на тема „Конфликти и проблеми в работата на учителя – начини за преодоляване“.

Обучение на персонала на ПГТ „Ал. Константинов“ град Плевен

На 26 и 27 март проф. Янка Тоцева гостува на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен. Тя проведе обучение на персонала по темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.

Обучение на персонала на 112 ОУ „Стоян Заимов“, град София

17761511_1479046775461727_1211203931_oОт 24 до 26 март 2107 година в конферентната зала на хотел „Арена“ в град Самоков адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева проведоха обучение за повишаване на квалификацията на персонала на 112 ОУ „Стоян Заимов“, град София по темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“.

Обучение с директори от област Враца

Адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева проведоха обучение с директори от училища и детски градини от Врачанска област на тема „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“ в Клуб хотел Мурите в периода от 17 до 19 март 2017г. година. В хода на обучението бяха обсъдени разликите…

Обучение на персонала на 133 СУ „Ал. С. Пушкин“

От трети до пети март 2017 година адв. Янко Янков проведе обучение за повишаване на квалификация на персонала на 133 СУ „Ал. Пушкин“, град Ниш, Република Събрия на тема „Статут, права и задължения на персонала по ЗПУО“. В обучението участваха 50 души от персонала на училището.