Обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“

На 27 март 2017 година доц. д-р Соня Георгиева, която е част от екип обучители на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проведе обучение на персонала на 96 СУ „Лев Толстой“, град София на тема „Конфликти и проблеми в работата на учителя – начини за преодоляване“.