Адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева проведоха обучение с директори от училища и детски градини от Врачанска област на тема „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“ в Клуб хотел Мурите в периода от 17 до 19 март 2017г. година.
В хода на обучението бяха обсъдени разликите в съдържателната интерпретация на портфолиото на педагогическите специалисти, които работят в детски градини и училища.
Участниците получиха редица ценни методически указания как да подготвят, поддръжат и оценяват различните портфолиа.