Eкипът на Центъра взе активно участие във втората работна среща по проекта, която се проведе на 15 и 16 април 2019г. в Загреб. Домакините от GONG бяха създали много добра организация, като наред с работата ни включиха и в социални събития.
На 15 април проф. дфн Иванка Мавродиева представи структурата и съдържанието на първия уебинар на тема: FRAMING – BEYOND FACTS, който беше подготвен от екипа на Центъра.
На 16 април проф. д-р Янка Тоцева представи структурата и съдържанието на втория уебинар на тема: „Narratives“ – giving marginalised people the chance to speak through „story telling“. Той е разработен в екип с участието на доц. д-р Калина Йочева.

viber image 2019-04-15 , 13.55.23viber image 2019-04-16 , 17.30.16viber image 2019-04-16 , 17.38.08