Обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване”

yanka_139yankov_bansko_1На 26 и 27 ноември 2016г. в хотел St. John Hill  в Банско се проведе обучение на педагогически специалисти от 139 ОУ „Захарий Круша“ от град София. В продължение на два дни адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева разработиха темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване”.

Сертификат ISO 9001:2015

На 02. 11. 2016г. „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД получи сертификат за регистрация относно внедрената система за управление на качеството, която е в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

Участие в Национална научно-практическа конференция

Проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Национална научно-практическа конференция на тема: „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“, която се проведе от 9 до 11 ноември във Велинград.

Депозиране на документи и 37 програми за одобрение и включване в Информационния регистър

На 14. 11. 2016г. Управителят на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проф. д-р Янка Тоцева депозира в Министерството на образованието и науката…

Обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“

На 14. 11. 2016г. адвокат Янко Янков проведе обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“  с  55 педагогически специалисти от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – гр. София.