Депозиране на документи и 37 програми за одобрение и включване в Информационния регистър

На 14. 11. 2016г. Управителят на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проф. д-р Янка Тоцева депозира в Министерството на образованието и науката…