На 02. 11. 2016г. „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД получи сертификат за регистрация относно внедрената система за управление на качеството, която е в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

sertifikat-za-kontrol-po-kachestvoto_page_1

sertifikat-za-kontrol-po-kachestvoto_page_2