Проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Национална научно-практическа конференция на тема: „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“, която се проведе от 9 до 11 ноември във Велинград.

Конференцията беше завършек на едноименен конкурс, реализиран в партньорство между Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“.

Жури в състав: проф. дфн Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Лиляна Стракова и д-р Йосиф Нунев имаше трудната задача да избере най-добрите сред добрите близо 250 педагогически практики изпратени от училища и детски градини от цялата страна.

В началото на панела, който модерира проф. Янка Тоцева, тя представи своите виждания относно практическите приложения на възможностите за интеркултурно образование в светлината на Наредбата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование. В последвалата дискусия се откриха нови възможности и се споделиха различни мнения.

По време на конференцията своя опит споделиха общо 45 образователни институции, от които 30 в рамките на четири панела и 15 в рамките на една постерна сесия модерирана от проф. Янка Тоцева.

img_0399

poster-sesia

poster_2

velingrad_2016_konf_multikult-1