Обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“

На 14. 11. 2016г. адвокат Янко Янков проведе обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“  с  55 педагогически специалисти от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – гр. София.