Участие в Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

На 28 и 29.10.2016г. проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“, която се организира от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – Русе.

Обучения на персонала на детски градини в началото на учебната година

През месец септември адвокат Янко Янков проведе обучения по темата: „Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО“ в няколко детски градини в град София.