Обучения на персонала на детски градини в началото на учебната година

През месец септември адвокат Янко Янков проведе обучения по темата: „Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО“ в няколко детски градини в град София.