През месец септември адвокат Янко Янков проведе обучения по темата: „Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО“ в няколко детски градини в град София, сред които ЦДГ № 61 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, ЦДГ „ЕЖКО БЕЖКО”(Бусманци), ЦДГ № 149 „ЗОРНИЦА”, ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛАПИНУ”, ЦДГ № 199 „САРАГОСА“ и др.