На 05. 04. 2019г. в рамките на конференцията „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ проф. дфн Иванка Мавродиева направи Уъркшопът беше опит да се дадат отговори на няколко актуални въпроса:
– Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите профили в интернет?
– Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите новини в онлайн медиите и социалните мрежи?
В него се прредставиха добри практики от проекта DETECT Enhancing digital citizenship по схема Erasmus +, реализиран от партньорите: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany (Университета „Лайбниц“ в Хановер); гимназията в Пула и GONG NGO от Хърватска; Demokratiezentrum Vienna, Austria; Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към НБУ.
Представя се и се анализира терминът „фалшиви новини“ и се дават примери за проявленията им онлайн. Първият фокус бе поставен върху извеждане на стъпки за откриване на фалшиви профили и новини и развиване на критичното мислене у учениците.
Вторият фокус бе поставен върху усъвършенстване на медийната грамотност на учителите и учениците в контекта на активното гражданство.
Използваха се разработени в методически план стъпки, които се обединяват под заглавието „дигитален детектив“. Те имат практико-приложен характер и могат да станат основа на симулативни игри, които учителите да организират по работата си с учениците. В края на уъркшопа се очертаваха някои от особеностите и спецификите на младите дигитални граждани.