Уъркшоп на тема: ДИГИТАЛНА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩЕ: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ (ПО ПРИМЕРА НА ПРОЕКТ DETECT ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP)

На 05. 04. 2019г. в рамките на конференцията „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ проф. дфн Иванка Мавродиева направи Уъркшопът беше опит да се дадат отговори на няколко актуални въпроса: – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите профили в интернет? – Как активният дигитален млад български гражданин да открива фалшивите новини в онлайн…