Първата работна среща по проекта се проведе на 19 и 20 ноември 2018г. в Университет Лайбниц в Хановер.

На нея участниците в екипите за управление  от шестте партньора представиха своите организации и обсъдиха бъдещата си съвместна работа.

От страна на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД в срещата се включиха проф. дфн Иванка Мавродиева и проф. д-р Янка Тоцева.

1 sresta_ekip1 sresta