obu4itel_SO
В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово.
Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове превенции и интервенции. Иновации в образованието; Проектно-базирано обучение; Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда; Взаимодействие на образователните институции с родителите на децата и учениците.
Успешно приключиха работата си 326 педагогически специалисти, чиито удостоверения са качени в информационната система по проекта.
CIMG2410
Благодарим на Регионалните управления на образованието от София, Ловеч, Варна, Враца и Пазарджик, които ни се довериха.
grupata_SO_1
Надяваме се, и че седемте училища от София са останали доволни от нашите обучения и в бъдеще ще продължат да ни търсят.