Обучение на персонала на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Горна Оряховица

Нgorna_2gorna_1а 02. 12. 2016г. адв. Янко Янков проведе обучение  с целия педагогически персонал на Центъра за подкрепа за личностно развитие в град Горна Оряховица. Темата беше „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.

По време на обучението се проведе
и интересна дискусия.

Обучение на персонала на Центъра за подкрепа за личностно развитие и Ученическата спортна школа в Русе

ruse

ruse_1

ruse_2

 

 

 

 

 

 

 

На 02.12.2016г в град Русе адв. Янко Янков проведе обучение на педагогическите специалисти от Ученическите спортни школи в Русе и Плевен и на персонала на Русенския Център за подкрепа за личностно развитие на тема: „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.