Обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“ на педагогически специалисти от СУ „Хр. Ботев“ от град Враца

Второто обучение за новата 2017г. след вписването на програмите на Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти в информационния регистър на МОН, беше проведено от 4 до 6 февруари 2017г. в хотел „Дипломат плаза“ в град Луковит. Активно се включиха 82 педагогически специалисти от СУ „Хр. Ботев“ от град Враца. Темата: „Професионалното портфолио на…