Второто обучение за новата 2017г. след вписването на програмите на Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти в информационния регистър на МОН, беше проведено от 4 до 6 февруари 2017г. в хотел „Дипломат плаза“ в град Луковит.
Активно се включиха 82 педагогически специалисти от СУ „Хр. Ботев“ от град Враца.
Темата: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване“ е актуална, защото създаването и процесът на периодичното поддържане стават част от процедурата по атестирането.
Разгледани бяха същността и предназначението на учителското портфолио; нормативната рамка за разработване на професионално портфолио на педагогическите специалисти; видовете портфолио; структурата и съдържанието на професионално портфолио на педагогическите специалисти; въпроси, свързани със самооценката и оценката на портфолиото, а също така внимание беше отделено и на структурата и съдържание на ученическото портфолио.
След изпълнение на самостоятелната работа и предаване на продукта участниците ще получат удостоверение и 1 професионален кредит.

grupakrai