На 26. 01. 2017г. детска градина „Звънче“ в град Враца беше домакин на първото за 2017г. обучение проведено от Центъра. Участници бяха 29 педагогически специалисти от 18 детски градини от град Враца и областта. Темата, която привлече тяхното внимание беше: „ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“.
Проф. Янка Тоцева с помощта на мултимедийна презентация представи педагогическите и андрагогически концепции за активните и интерактивни методи в образователно-възпитателния процес. След това се спря на основните характеристики на интерактивните методи, техните класификации и особеностите на всеки метод. Анализирани бяха на основните понятия и представени особеностите на различните иинтерактивни системи за обучение. Обсъдени бяха правила за организиране на интерактивно обучение.Изведени бяха предимствата на интерактивните методи. Специално внимание беше отделено на ролите и функциите на детския учител в интерактивното обучение.
В практическата част на обучението бяха апробирани част от методите. IMG_20170126_142922IMG_20170126_143241IMG_4439