Обучение на тема „Права и задължения на директорите на образователните институции по ЗПУО“.

На 16.12.2016 година в Почивна станция „Релакс Кооп“ в село Вонеща вода, област Велико Търново в рамките на работния семинар на директори на училища и детски градини от Врачанска област на тема: „Новата нормативна уредба – задълбочено познаване и осмислено прилагане в образователните институции в област Враца”, адвокат Янко Янков проведе обучение на тема „Права…

Обучение на персонала на ОБУ „Д-р Петър Берон“

15555530_1366149050084834_1609532118_o

На 16.12.2016 год. адвокат Янко Янков проведе обучение на педагогическите и непедагогически специалисти от Основно болнично училище „Д-р Петър Берон“, град Момин проход по темата: „Права и задължения на персонала по ЗПУО“.

 

 

15595766_1366149250084814_571530948_o

 

 

Обучение на персонала на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Горна Оряховица

Нgorna_2gorna_1а 02. 12. 2016г. адв. Янко Янков проведе обучение  с целия педагогически персонал на Центъра за подкрепа за личностно развитие в град Горна Оряховица. Темата беше „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.

По време на обучението се проведе
и интересна дискусия.

Обучение на персонала на Центъра за подкрепа за личностно развитие и Ученическата спортна школа в Русе

ruse

ruse_1

ruse_2

 

 

 

 

 

 

 

На 02.12.2016г в град Русе адв. Янко Янков проведе обучение на педагогическите специалисти от Ученическите спортни школи в Русе и Плевен и на персонала на Русенския Център за подкрепа за личностно развитие на тема: „Права и задължения на персонала на ЦПЛР при действието на ЗПУО”.

Обучение на тема: „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване”

yanka_139yankov_bansko_1На 26 и 27 ноември 2016г. в хотел St. John Hill  в Банско се проведе обучение на педагогически специалисти от 139 ОУ „Захарий Круша“ от град София. В продължение на два дни адв. Янко Янков и проф. Янка Тоцева разработиха темата „Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване”.

Сертификат ISO 9001:2015

На 02. 11. 2016г. „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД получи сертификат за регистрация относно внедрената система за управление на качеството, която е в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

Участие в Национална научно-практическа конференция

Проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Национална научно-практическа конференция на тема: „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“, която се проведе от 9 до 11 ноември във Велинград.

Депозиране на документи и 37 програми за одобрение и включване в Информационния регистър

На 14. 11. 2016г. Управителят на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проф. д-р Янка Тоцева депозира в Министерството на образованието и науката…

Обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“

На 14. 11. 2016г. адвокат Янко Янков проведе обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“  с  55 педагогически специалисти от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – гр. София.