15555530_1366149050084834_1609532118_o

На 16.12.2016 год. адвокат Янко Янков проведе обучение на педагогическите и непедагогически специалисти от Основно болнично училище „Д-р Петър Берон“, град Момин проход по темата: „Права и задължения на персонала по ЗПУО“.

 

 

15595766_1366149250084814_571530948_o